ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η ιστοσελίδα https://prassostyres.com («Ιστοσελίδα») αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με Α.Φ.Μ. 081716283, ΔΟΥ Κοζάνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11494036000, η οποία εδρεύει στα Σέρβια Κοζάνης, στο 1ο χλμ Σερβίων Κοζάνης και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητάς της την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και τη χονδρική πώληση ανταλλακτικών ειδών και λιπαντικών οχημάτων («Εταιρία»).

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα ανήκει στην Εταιρία και αποτελεί επιπλέον κανάλι χονδρικής πώλησης των προϊόντων που αντιπροσωπεύει ή/και διανέμει η Εταιρία («Β2Β»).

Οι παρόντες όροι αφορούν τον χρήστη του Β2Β που εγγράφεται, συνδέεται, πλοηγείται και προβαίνει σε αγορά προϊόντων μέσα από το Β2Β (αμφότεροι ο «Χρήστης»). Οι όροι αυτοί αποτελούν ενιαίο σύνολο με την Πολιτική Απορρήτου – GDPR που ενσωματώνεται σε αυτούς.

Ο Χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και του Β2Β.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης όποτε η ίδια το κρίνει αναγκαίο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις ή αλλαγής της εμπορικής της πολιτικής. Οι τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο ο Χρήστης να ενημερώνεται τακτικά για τους όρους χρήσης κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και το Β2Β, ενώ οποιαδήποτε χρήση αυτών συνεπάγεται την αποδοχή και των τυχόν τροποποιήσεων που έχουν επέλθει.

 

Πρόσβαση στο B2B  

Το B2B αφορά αποκλειστικά σε χονδρική πώληση.

 

Η πρόσβαση του Χρήστη στο B2B εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την εγγραφή του στο B2B με την αποστολή μηνύματος στο πεδιο του ιστοτόπου "Επικοινωνήστε μαζί μας". Η Εταιρία λαμβάνει ειδοποίηση αιτήματος εγγραφής και μπορεί να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει ή όχι την εγγραφή του Χρήστη στο B2B.

 

Το Β2Β απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και του Β2Β, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τις ανάγκες λειτουργίας του Β2Β. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της Ιστοσελίδας και πάροχο του Β2Β. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων κατά περίπτωση.

 

Περιορισμός Ευθύνης

H Εταιρία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που πoυλάει μέσω του Β2Β με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). H Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στο Β2Β ή/και στην Ιστοσελίδα.

Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και του Β2Β, που περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, το λογότυπο και τα σήματα κατατεθέν είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και το Β2Β μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και το Β2Β δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και το Β2Β, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Τρόποι Πληρωμής

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

Προσοχή, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, συνιστάται να αναγράφεται στην αιτιολογία της μεταφοράς το όνομα του πελάτη ή η επωνυμία της επιχείρησης που υπέβαλε την παραγγελία.

Ο πελάτης παρακαλείται να στέλνει με e-mail στην Εταιρία αντίγραφο του αποδεικτικού της πληρωμής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Αποστολές Προϊόντων

Οι τρόποι αποστολής είναι οι εξής:

  1. Με μεταφορική εταιρία, σε προσιτά σημεία το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων το καλύπτει η Εταιρία.
  1. Με οχήματα της εταιρειας. Τον κίνδυνο και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων φέρει σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία.
  1. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει ο ίδιος τα εμπορεύματά του από την αποθήκη της Εταιρίας.

Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τον τρόπο αποστολής ή παραλαβής της παραγγελίας του κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Η γνωστοποίηση του τρόπου αποστολής/παραλαβής μπορεί να γίνει με e-mail ή τηλεφωνικώς. Η υποχρέωση γνωστοποίησης δεν ισχύει για τους πελάτες που έχουν υποδείξει στην εταιρία επιθυμητό τρόπο αποστολής/παραλαβής που ισχύει για όλες τις παραγγελίες τους στην Εταιρία.

Υπαναχώρηση, Ακύρωση και Επιστροφές προϊόντων

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, είναι δυνατή η ακύρωσή της πάντα σε συννενόηση με την εταιρεία.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια, η Εταιρία έχει καταρχήν υποχρέωση αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος με όμοιο ή, αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, με προϊόν επιλογής του αγοραστή ίσης αξίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει για την αντικατάσταση προϊόν μεγαλύτερης αξίας από το αγορασθέν, υποχρεούται στην καταβολή της χρηματικής διαφοράς. Για προϊόν μικρότερης αξίας, η διαφορά διευθετείται μέσω πιστωτικού υπολοίπου για επόμενη παραγγελία.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο όμοιο προϊόν ή με άλλο προϊόν εάν το επιθυμεί ο πελάτης ή εκδίδεται πιστωτικό για επόμενη παραγγελία.

Μη παραλαβή προϊόντος

Η Εταιρία ευθύνεται για μη παραλαβή προϊόντος μόνο όταν αποστέλλει τα προϊόντα η ίδια.

Τιμές Προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επιπλέον, οι τιμές των ελαστικών επιβαρύνονται με τέλος οικολογικής εισφοράς, σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (άρθρα 2, 3, 5).

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και τη συνδιαλλαγή με την Εταιρία μέσω του B2B είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Κοζάνης.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και του B2B, ο Χρήστης μπορεί να χρειαστεί να δώσει πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τις συναλλαγές του με την Εταιρία. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία είναι σύμφωνη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ-GDPR) και για την οποία ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί μέσα από τον ειδικό σύνδεσμο «Πολιτική Απορρήτου – GDPR» της Ιστοσελίδας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία.

Οι όροι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου αυτοί αναφέρονται, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.